home | contact

Over MIx diëtisten

MIx-diëtisten vinden dat ieder mens de mogelijkheid bezit om te veranderen. Het aanpassen van de leefstijl voor dieet, voeding en/of lichaamsbeweging is een samenspel tussen cliënt en diëtist. Een speciale mix van zelfkennis van de cliënt en kennis en deskundigheid van de diëtist leidt tot een individueel eet- en leefstijlplan.  

Alle diëtisten staan ingeschreven in het kwaliteitsregister voor paramedici en zijn lid van onze beroepsvereniging NVD (Nederlandse Vereniging van Diëtisten). 

Wij volgen jaarlijks scholingen om onze kennis op peil te houden. Verschillende keren per jaar hebben wij onderling overleg over diverse onderwerpen die bij ons in de praktijk spelen zoals nieuwe kennis over de overgang, COPD en vitamine D.

Op al onze spreekuurlocaties hebben wij intensief contact met o.a. huisartsen, apothekers, praktijkondersteuners en fysiotherapeuten.

Naast de contracten met zorgverzekeraars hebben wij contracten in het kader van ketenzorg bij diabetes, COPD, VRM en Leefstijl.

Bij de verzorgingshuizen Duinhage en Eykenburg verzorgen we het vervolgtraject op de screening bij ondervoeding.  

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de MIx diëtisten of een mailtje sturen aan info@mixdietisten.nl

Privacyverklaring MIXdiëtisten

MIXdiëtisten gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 
Als u gebruik maakt van diensten van MIXdiëtisten dan hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:
-   Naam
-   Geboortedatum
-   Adresgegevens
-   BSN
-  Telefoonnummer / mobiel nummer
-  Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
-  E-mailadres
-  Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens
 
Waarom is dat nodig?
MIXdiëtisten heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om u een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te verstrekken.
 
In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
 
Hoe lang bewaren we u gegevens?
MIXdiëtisten bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).
 
Delen met anderen
MIXdiëtisten zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). MIXdiëtisten heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.
 
MIXdiëtisten zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft MIXdiëtisten een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. MIXdiëtisten blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.
 
Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@mixdietisten.nl.  Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.
 
Beveiliging
MIXdiëtisten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u  desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via 06-34154302 (Marjolein de Pundert), 06-50855371 (Iris Walsmit) of 06-22382211 (Glynis van der Windt) of via info@mixdietisten.nl.
 
Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevensraadplegen.
 

Onze vestigingen

Zorgcentrum Akelei
Akeleistraat 35M, 2565 NT Den Haag
06-50855371
i.walsmit@mixdietisten.nl

HOED praktijk Het Leyendak
Medemblikstraat 277, 2547 GW Den Haag
06-50855371
i.walsmit@mixdietisten.nl

Bohemenwijk Apotheek
Laan van Meerdervoort 1306, 2555 CG Den Haag
06-34154302
m.depundert@mixdietisten.nl

Appel 21
Appelstraat 21, 2564 EA Den Haag
06-34154302
m.depundert@mixdietisten.nl

M&O fysiotherapie
Goudenregenplein 12, 2565 GJ Den Haag
06-34154302
m.depundert@mixdietisten.nl

[lees meer]