home | contact

Vergoedingen ziektekostenverzekering en ketenzorg

Naast de contracten met zorgverzekeraars hebben wij contracten in het kader van ketenzorg bij diabetes mellitus type 2, COPD en VRM

Patiënten met Diabetes Mellitus van huisartsen aangesloten bij ELZHA of Arts & Zorg krijgen in 2018 de kosten voor dieetadvisering voor  drie tot vier uur vergoed (4 tot 8 afspraken). Deze dieetadvisering gaat niet ten koste van het eigen risico.  

Patiënten met COPD of  VRM van huisartsen aangesloten bij ELZHA, die deelnemen aan deze ketens, of Arts & Zorg krijgen in 2018  de kosten voor dieetadvisering voor 3 uur  vergoed (4-6 afspraken). Deze dieetadvisering gaat niet ten koste van het eigen risico.

Niet verzekerd?
Voor cliënten die niet verzekerd zijn of geen vergoeding meer krijgen van de verzekeraar hanteren we in 2018 de volgende tarieven:
 
Uurtarief   € 62,00
 
1e Consult                                                          € 93,00
 
Vervolgconsult                                                  € 31,00
 
Kort (weeg)consult                                           € 16,50
 
Lang vervolgconsult                                         € 47,50
 
Toeslag voor huisbezoek                                € 20,00
 
Bij een niet nagekomen of niet binnen 24 uur van tevoren afgezegde afspraak, brengen we de gereserveerde tijd bij de cliënt in rekening..          

De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit twee componenten:

  1. de directe tijd: de tijd waarbij u als cliënt aanwezig bent;
  2. de indirecte tijd: de tijd die de diëtist besteedt aan bijv. het berekenen en samenstellen van een persoonlijk advies, het informeren van de (huis)arts en het registreren van uw gegevens. Hier bent u als cliënt doorgaans niet bij aanwezig.

De totale tijd wordt afgerond op kwartieren. 

Ontevreden? Blijf er niet mee zitten!
U komt voor goede hulp en begeleiding. Die willen wij graag bieden. Uw zorgverlener doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen. Uw zorgverlener is aangesloten bij de Klachten en geschillenregeling Paramedici.Hieronder vindt u meer informatie.
Wat kan ik doen als ik ontevreden ben?
De eerste stap: een gesprek aangaan met uw zorgverlener. Het is goed mogelijk dat die niet beseft dat u ontevreden bent en waarover.
Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing. 
Wat als ik toch een klacht wil indienen?
Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan.
Dan kunt u gebruik maken van een wettelijk goedgekeurde klachtenprocedure. De Klachten- en geschillenregeling Paramedici, waarbij uw  zorgverlener is aangesloten, biedt ueen onafhankelijke klachtenfunctionaris. Ga naar www.klachtenloketparamedici.nl. . U vindt daar een eenvoudig formulier en nadere uitleg. Wanneer u nadere vragen hebt of er niet uitkomt, is het mogelijk om het klachtenloket telefonisch te benaderen. Meer hierover vindt u op de website.
Waarover kan ik een klacht indienen?
Een klacht kan betrekking hebben op de geleverde zorg, maar ook op de dienstverlening of organisatie van de praktijk. U kunt bijvoorbeeld het gevoel hebben onvoldoende te zijn geïnformeerd. Mogelijk is de behandeling niet verlopen als verwacht of afgesproken
Wat gebeurt er met mijn klacht?
De onafhankelijk klachtenfunctionaris bekijkt uw klacht, geeft advies over het indienen van een klacht, helpt bij het formuleren ervan en zoekt naar een oplossing. U krijgt binnen twee weken een reactie van de klachtenfunctionaris op uw ingediende klacht.
Wat als er geen oplossing wordt gevonden?
Bent u niet tevreden over de geboden oplossing of over de klachtafhandeling? Dan kunt u terecht bij de geschillencommissie. Die staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. De commissie probeert alsnog tot een oplossing te komen. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend, zowel voor de zorgverlener als voor u. In bepaalde gevallen kan de commissie een schadevergoeding toekennen.
Wat kost het indienen van een klacht?
Een klacht indienen kost u niets. Wilt u een oordeel van de geschillencommissie? Dan betaalt u €50,- als tegemoetkoming in de kosten. Als u ook een schadevergoeding eist, is dit €100,-.Deze kosten moet u betalen, ongeacht of u al dan niet in het gelijk wordt gesteld. In uitzonderlijke gevallen kan de commissie de verplichting tot een bijdrage kwijtschelden.
Komt u er niet uit met deze regeling?
In dat geval bent u uiteraard vrij een juridische procedure te starten om tot een uitspraak van de burgerlijke rechter te komen. Bedenk echter goed of u hiermee het beste bent geholpen                        
 

Onze vestigingen

Zorgcentrum Akelei
Akeleistraat 35M, 2565 NT Den Haag
06-50855371
i.walsmit@mixdietisten.nl

HOED praktijk Het Leyendak
Medemblikstraat 277, 2547 GW Den Haag
06-50855371
i.walsmit@mixdietisten.nl

Bohemenwijk Apotheek
Laan van Meerdervoort 1306, 2555 CG Den Haag
06-34154302
m.depundert@mixdietisten.nl

Appel 21
Appelstraat 21, 2564 EA Den Haag
06-34154302
m.depundert@mixdietisten.nl

M&O fysiotherapie
Goudenregenplein 12, 2565 GJ Den Haag
06-34154302
m.depundert@mixdietisten.nl

[lees meer]