home | contact

Verwijzen naar MIx diëtisten voor COPD

Binnenkort zullen HELD (Haaglanden Eerste Lijn Diëtisten) en de huisartsen zorggroep ELZHA (Eerste Lijn Zorgroep Haaglanden)  ketensafspraken maken over de begeleiding en advisering van patiënten met COPD.  Vooruit lopend op deze afspraken hebben MIx diëtisten woensdag 24 april een intervisie gehouden. Tijdens dit overleg hebben we de zorgstandaard COPD, de Lesa en relevante vakliteratuur met elkaar besproken. Dit heeft geresulteerd in een document met verwijsmomenten naar de MIx diëtisten.
Meer nieuws
niet meer werkzaam bij MIXdiëtisten
Privacy en MIXdiëtisten
Nieuwe collega
Website-met-toegankelijke-informatie-over-Goed-Gevoed-Ouder-Worden ">

Website met toegankelijke informatie over Goed Gevoed Ouder Worden


Go Nuts
30 dagen zonder alcohol?
Opening Goudenregenplein
Gezond en krachtig door de overgang
Leyendak verhuist
Nieuwe locatie
MIx diëtisten op open dag Woonzorgcentrum Uitzicht
Stage bij MIxdiëtisten
Actie consumentenbond
Dé Haagse Gezonde Beurs in de Grote Kerk
Eetmeter-app
Minder ongezonde snacks en snoep
Transmuraal overleg diëtisten in de Haagse regio
Gezondheid kind begint al voor de zwangerschap
Duurzaam eten
Tarwe geen oorzaak obesitas
Gezond is vet
Schadelijke werking van antioxidanten
Gezond is Vet!
Bezoek uit China aan MIx dietisten
Opvoedstijl en eetpatroon kind
De Gezonde School