home | contact

Privacy en MIXdiëtisten

In onderstaande verklaring lichten MIXdiëtisten toe waarom we gegevens van u verzamelen en hoe we daarmee omgaan.
                                                                                                                                                                                                                                                     
 
Privacyverklaring MIXdiëtisten

MIXdiëtisten gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 
Als u gebruik maakt van diensten van MIXdiëtisten dan hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:
§  Naam
§  Geboortedatum
§  Adresgegevens
§  BSN
§  Telefoonnummer / mobiel nummer
§  Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
§  E-mailadres
§  Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens
 
Waarom is dat nodig?
MIXdiëtisten heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om u een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te verstrekken.
 
In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
 
Hoe lang bewaren we u gegevens?
MIXdiëtisten bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).
 
Delen met anderen
MIXdiëtisten zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). MIXdiëtisten heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.
 
MIXdiëtisten zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft MIXdiëtisten een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. MIXdiëtisten blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.
 
Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@mixdietisten.nl.  Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.
 
Beveiliging
MIXdiëtisten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u  desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via 06-34154302 (Marjolein de Pundert), 06-50855371 (Iris Walsmit) of 06-22382211 (Glynis van der Windt) of via info@mixdietisten.nl.
 
Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevensraadplegen.
 
Meer nieuws
niet meer werkzaam bij MIXdiëtisten
Nieuwe collega
Website-met-toegankelijke-informatie-over-Goed-Gevoed-Ouder-Worden ">

Website met toegankelijke informatie over Goed Gevoed Ouder Worden


Go Nuts
30 dagen zonder alcohol?
Opening Goudenregenplein
Gezond en krachtig door de overgang
Leyendak verhuist
Nieuwe locatie
MIx diëtisten op open dag Woonzorgcentrum Uitzicht
Stage bij MIxdiëtisten
Actie consumentenbond
Dé Haagse Gezonde Beurs in de Grote Kerk
Eetmeter-app
Minder ongezonde snacks en snoep
Transmuraal overleg diëtisten in de Haagse regio
Gezondheid kind begint al voor de zwangerschap
Duurzaam eten
Tarwe geen oorzaak obesitas
Gezond is vet
Schadelijke werking van antioxidanten
Verwijzen naar MIx diëtisten voor COPD
Gezond is Vet!
Bezoek uit China aan MIx dietisten
Opvoedstijl en eetpatroon kind
De Gezonde School